WAAR STAAT KWB VOOR ?

KWB is de afkorting van Kristelijke Werknemers-beweging en behoort tot de grote vzw Koepel KWB Vlaanderen.

KWB is een familiale vereniging gebaseerd op diverse pijlers:

  • Ontmoeting
  • Ontspanning & sport
  • Cultuur beleven & reizen
  • Informatie & ontwikkeling

 

Dit alles in een Christelijke sfeer. Bij ons is iedereen welkom en doet mee aan dat wat hij/zij het leukst vindt.

Wij bieden u de volgende voordelen:

  • Lid zijn van een nationale beweging die u jaarlijks een voordelenboekje aanbiedt en het maandblad ‘RAAK’
  • Een heel divers programma aan activiteiten, waarbij de ledenprijs steeds de beste is en een aantal gratis activiteiten.
  • Ons eigen maandblad ‘RAAKSKE’, waarin de activiteiten nauwkeurig worden aangekondigd. Bovendien vindt u er de verslagen en veel meer nieuws uit Halle.

Ons lidmaatschap kost 30 euro voor een gans jaar. Hiervoor kan elk lid van de familie deelnemen aan alle activiteiten van onze KWB, de omliggende KWB’s en het Verbond.

Hierin zijn ook de verzekeringen begrepen bij deelname aan de KWB activiteiten, zoals die bepaald zijn bij het KWB verbond, waar we aangesloten zijn.

Lees ook onze GDPR verklaring inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die je terug kan vinden in de ‘footer’ onderaan elke pagina.