Zaterdag 30 januari 2021 om 19uur

Ter gelegenheid van de viering van 750 jaar Mariastad richtten wij ism met de parochie en de broederschap een eerste Kaarskensprocessie in. Dit werd een groot succes. Reden genoeg om hier met Maria Lichtmis een traditie van te maken. Dit jaar gaat ze door op zaterdag 30 januari om 19uur, vertrek na de avondmis in de Basiliek.

Alles blijft hetzelfde: kaarsen, handbeschermers, boekjes, pannenkoeken nadien blijven behouden. De pannenkoekenbak nadien zal wellicht niet kunnen doorgaan vanwege de corona situatie, maar we zullen voor iedere ingeschreven deelnemer een pakje voorzien, dat u kan meenemen naar huis.

We vragen dit jaar wel een bescheiden 2 euro per persoon bij inschrijving om een deel van de kosten te dekken. Inschrijven kan zoals steeds bij Hans Carlier en dit is nodig om voldoende materiaal en pannenkoeken te voorzien ….

Wij hopen dat we opnieuw op zeer veel bijval mogen rekenen voor deze sfeervolle activiteit !

INFO & INSCHRIJVEN BIJ HANS CARLIER

Uiterlijk op 26 januari 2021
Tel: 02/360 21 81 E-mail: hans.carlier@telenet.be
Deelname in de kosten: 2 euro per persoon
Overschrijven op rekening nummer: BE23 7995 5015 4191