We kregen het bericht van het KWB Verbond dat het Lidgeld voor 2021 ongewijzigd is gebleven op 30 euro. Zoals u weet wordt dit bedrag integraal doorgestort aan Brussel. Hiermee worden de KWB medewerkers, de maandelijkse Raak van het Verbond en de ledenverzekering betaald.

Zoals steeds wordt er gevraagd uw ledenbijdrage  over te schrijven op onze rekeningen voor 15 november 2020.

Voor KWB Halle Sint-Martinus is het rekeningnummer BE23 7995 5015 4191

Voor KWB Buizingen is het rekeningnummer BE16 7995 3289 6174

 

Wij hebben voor 2021 gezorgd voor een jaarprogramma met 27 verschillende activiteiten. Wij hopen alvast dat alles in 2021 zal kunnen doorgaan en we geen last meer zullen hebben van het coronavirus.