76 leden van KWB SInt-Martinus Halle en KWB Buizingen vierden op 21 december 2019 samen het Kerstfeest, met bezinning, kerstmaal en kwis.